Web Platform Login

Η ξένη γλώσσα στην προσχολική ηλικία

04 Σεπτεμβρίου 2011, από Evaggelia Makaleka

Μύθοι και πραγματικότητα

Για πολλά χρόνια υπήρχε η άποψη ότι το να διδάξουμε ξένη γλώσσα σε ένα μικρό παιδί είναι μάταιο και επί πλέον  θα του δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη της μητρικής του γλώσσας. Τα τελευταία χρόνια όμως η ανάπτυξη της νευρογλωσσολογίας και οι έρευνες στον εγκέφαλο των μικρών παιδιών για να βρεθούν οι τρόποι με τους οποίους  μαθαίνουν, απέδειξαν ότι η καλύτερη ηλικία για να μάθει κάποιος μία ξένη γλώσσα είναι τα πρώτα τρία με πέντε χρόνια της ζωής του.

Η εκμάθηση της γλώσσας σ’αυτή την ηλικία είναι μία φυσική διαδικασία όπως το να μάθει ένα παιδί να περπατά. Οι μελέτες έδειξαν ότι τα παιδιά επεξεργάζονται τις γλωσσικές πληροφορίες σε διαφορετική περιοχή του εγκεφάλου από τους ενήλικες. Ο εγκέφαλος του μικρού παιδιού μπορεί να επεξεργαστεί την δεύτερη γλώσσα παράλληλα με τη μητρική, κτίζοντας ένα νέο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται να μεταφράζει ή να «περνάει» τις νέες πληροφορίες από τα μονοπάτια που έκτισε για την μάθηση της πρώτης του γλώσσας. Αντίθετα, ο ενήλικας χρειάζεται μετάφραση και ανάλυση των δομών της γλώσσας για να την κατανοήσει και έτσι δυσκολεύεται να την μάθει φυσικά όπως τα παιδιά, των οποίων ο εγκέφαλος έχει την δυνατότητα να είναι εύπλαστος.

Αυτή την περίοδο δημιουργούνται οι βάσεις της σκέψης, της γλώσσας, των συμπεριφορών και των διαφόρων ικανοτήτων του παιδιού. Επωφελούμενοι από αυτή την ευκαιρία και εκθέτοντας το παιδί μικρό στην ξένη γλώσσα βελτιώνουμε στο έπακρο την ικανότητά του να μαθαίνει, βοηθώντας τον εγκέφαλό του να σχηματιστεί σε ένα πολύ εύπλαστο στάδιο. Όσο μεγαλύτερη πρόκληση δέχονται τα κέντρα μάθησης τόσο περισσότεροι νευρώνες αναπτύσσονται, ενισχύοντας όχι μόνο την ικανότητά του να μαθαίνει γλώσσες αλλά την συνολική ανάπτυξη της ευφυΐας του. Θα ήταν λοιπόν κρίμα να μη χρησιμοποιήσουμε αυτό το διάστημα για την απόκτηση μίας δεύτερης γλώσσας όταν αυτή μαθαίνεται το ίδιο εύκολα με την μητρική παρέχοντας πολλά πλεονεκτήματα στο παιδί.

Τα παιδιά αποκτούν ευχέρεια στη χρήση της ξένης γλώσσας και εξαιρετική προφορά καθώς οι μύες που χρησιμοποιούνται στην ομιλία ακόμη διαμορφώνονται, οπότε μπορούν να αναπαράγουν τους ήχους της ξένης γλώσσας όπως και της μητρικής τους. Η μάθηση γίνεται βιωματικά, χωρίς κόπο αλλά μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες.

Τα πλεονεκτήματα αγγίζουν πολλές άλλες πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού .Έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά που μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα μικρά δείχνουν μεγαλύτερες ικανότητες στο να λύνουν προβλήματα και να επικοινωνούν, έχουν υψηλότερες επιδόσεις στο σχολείο όπως και εξαιρετική δημιουργικότητα. Ενώ λοιπόν οι γονείς ανησυχούν ότι η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας θα δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη της πρώτης συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο- η εκμάθηση της ξένης γλώσσας βοηθά την συνολική ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού.

Επί πλέον, τα παιδιά που μιλούν περισσότερες από μία γλώσσες έχουν πιο αναπτυγμένη μνήμη, ικανότητα για πολλαπλές δραστηριότητες ταυτόχρονα, ικανότητα να διαχωρίζουν τα σημαντικά από τα ασήμαντα και να συγκεντρώνονται περισσότερο. Το δώρο της γλώσσας είναι μία επένδυση που θα διαρκέσει μία ζωή. Ανοίγει τους ορίζοντες του παιδιού δίνοντάς του μία πιο σφαιρική άποψη του κόσμου, αναπτύσσοντας την ευαισθησία του απέναντι σε μία διαφορετική κουλτούρα.

Πώς όμως επιτυγχάνουμε την σωστή εκμάθηση της ξένης γλώσσας;

Με το να εκθέτουμε τα παιδιά σε ένα πλούσιο στην ξένη γλώσσα περιβάλλον. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσω των ερεθισμάτων που δέχονται οι αισθήσεις, ακούγοντας και βλέποντας δραστηριότητες στην ξένη γλώσσα μιμούνται και εφαρμόζουν ενώ η επανάληψη οδηγεί στην αφομοίωση. Η γλώσσα πρέπει να δίνεται σαν σύνολο, μέσα από διαλόγους που έχουν ολοκληρωμένο νόημα και όχι αποσπασματικά, δείχνοντας απλά κάρτες στα παιδιά με λέξεις. Τα τραγούδια βοηθούν στην επανάληψη λέξεων και εκφράσεων με ρυθμό και διασκέδαση και είναι εύκολο για τα παιδιά να τα θυμούνται.  Παιχνίδια, μουσική, χειροτεχνίες, ιστορίες και πολλά άλλα χρησιμοποιούμενα σωστά από ειδικά εκπαιδευμένο παιδαγωγό οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας: η διασκέδαση!

Η μάθηση είναι ευκολότερη αν περνάει μέσα από το συναίσθημα και την απόλαυση. Αν το παιδί αισθανθεί κάτι αρνητικό ή περίπλοκο, χάνει αμέσως το ενδιαφέρον του. Γι’αυτό το λόγο το σύστημα εκμάθησης πρέπει να μιμείται το παιχνίδι.

Και οπωσδήποτε, η μάθηση δεν επιτυγχάνεται με το να αφήνουμε τα παιδιά να παρακολουθούν CDs ή videos, αλλά με την ανθρώπινη επικοινωνία και επίδραση, με τον δάσκαλο που θα ενθαρρύνει, θα επιβραβεύει και θα ανοίγει καινούργιους δρόμους γνώσης και χαράς για τα παιδιά σε ένα φωτεινό και καθαρό περιβάλλον σε ένα κλίμα ηρεμίας και φροντίδας.

Δώστε στα παιδιά μία ευκαιρία ζωής!

Γιατί τα σωστό ξεκίνημα είναι το παν!!!